Fahrzeugbauplatten

Fahrzeugbau Planboard Film/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 125 x 250cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
6,590
967
1250
1540
1835
2129
2425

Fahrzeugbau Planboard Film/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 150 x 300cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
6,590
967
1250
1540
1835
2129
2425
2722
3020

Fahrzeugbau Planboard Film/Film GREENPLEX (grüner Film)

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 125 x 250cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
1835

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 125 x 250cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
6,590
967
1250
1540
1835
2129
2425
2722
3020
3517
4015

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 150 x 250cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
990
1267
1550
1840
2135
2429
2725
3020
3517

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 150 x 300cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
6,590
967
1250
1540
1835
2129
2425
2722
3020
3517
4015

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 188 x 400cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
1230
1525

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 200 x 300cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
922
1218
1514
1812
2110
249
277

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 215 x 385cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
944
1233
1526
1822
2119
2416
2714
3013

Fahrzeugbau Siebdruck Sieb/Film

 • Qualität: A / A (Birke d+d Aufbau)
 • EN 636-3 (BFU 100 E1 verleimt)
 • Format: 200 x 400cm
Stärken (in mm)Stück / Pack
1218
1514
1812
2110
249
277
Aktuelle Angebote

Angebote anschauen

Mietservice

Leihgeräte mieten

Produktkatalog

Jetzt online blättern